Pedagógia

padagógia_800

Pedagógia

„Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket
közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélőerejét, a saját
felfogóképességét használja… Tanuljon meg a saját szemével nézni a
világban. Képességeket ébresszünk fel és ne meggyőződéseket adjunk.”
                                                                           Rudolf Steiner

Óvodánk a Rudolf Steiner által kidolgozott Waldorf-pedagógia alapján működik. Ez a szemlélet az ember egészére – mint test, lélek, szellem egységére – tekint, és a gyermeket mint egyszeri, megismételhetetlen individuumot igyekszik támogatólag kísérni fejlődése különböző szakaszain.

Ritmus a mindennapokban
Fontos alaptétele ennek a pedagógiának, hogy a gyermeknek (és az életnek) adott ritmusai vannak, amiket ápolni kell.
A mindennapok ritmusának biztonságot nyújtó ereje van. Ezért fontos a napi, heti, éves ritmus, valamint az ünnepek, melyekre általában a gyerekekkel és a szülőkkel közösen készülünk. (Éves munkaterv tartalmazza az aktuális időpontokat).
Napjaink ritmusát a tevékenységek, az időszakok ritmusát ünnepeink adják a keresztény ünnepkörből. Ezek a szinte beavatás jellegű ünnepek óvodánk életének csúcspontjai, melyeken gyerekek–óvónők–szülők együttesében megszülethet az egymást segítő, valódi közösség.

óvodánk környezete_800Óvodánk környezete
A pedagógiából következik az is, hogy a gyerekeket csak valódi minőségek, természetes anyagú bútorok, textilek, játékszerek, eszközök veszik körül, amelyek valódi információkat közvetítenek az érzékelés útján. Nincs iskola-előkészítő feladatlap, de van számos tevékenység, mely kifejleszti a hozzá szükséges készségeket: szövés, kézimunkázás, barkácsolás, mesekönyv-készítés. Olyan tárgyi környezettel vesszük körül a gyerekeket, amely nem eltompítja, hanem felébreszti és épségben tartja a gyermekek azon képességeit, amelyek felnőttkorban a találékonyság, a kreativitás alapjai lesznek.
Ezt szolgálja a kevés játékszer, inkább eszközöket találnak a gyerekek, amelyeket fantáziájuknak megfelelően mindig másra tudnak használni.

Utánzás és példa
Az óvodás korú gyermek utánzás útján tanul. Nem szavakkal, inkább
utánozható magatartással nevelünk, igyekszünk jó példával elöl járni.

kenyérsütésTevékenységek

A szabad játék az óvodáskorú gyerekek legfontosabb tevékenységi formája, így az óvodában erre nagy hangsúlyt helyezünk.
A hét adott napján gyakorolt alkotó művészeti tevékenységek fő rendeltetése, hogy általuk kifejezhessék a gyermekek belső világukat, élményeiket.
A Waldorf-pedagógia a kéz pedagógiája. Mellőzni kívánja az idő előtti intellektuális fejlesztést. Ezt szolgálják mindazok a változatos tevékenységi formák, melyeket a gyerekeknek kínálunk.

A művészeti tevékenységek időpontja – az ételekével szemben – évről évre változhat a körülmények függvényében. A jelenlegi rend a következő:

festés

Hétfő: rajzolás méhviasz krétákkal
Kedd: kenyérsütés
Szerda: festés akvarell festékkel
Csütörtök: euritmia, méhviasz-gyurmázás
Péntek: gyapjúkép-készítés, séta az arborétumban


Étrend
Fontos, hogy a gyerekek lássák az ételkészítés folyamatát, és
kívánságuk szerint részt is vehessenek benne. Ebédre gabonákat
fogyasztunk levessel vagy zöldségétellel. Minden napnak megvan a maga gabonája, ezért minden héten ugyanazt fogyasztjuk, csak kis változtatások fordulnak elő. Ez is a biztonság érzését és az időbeni tájékozódást támogatja, főleg a kisebbek számára, azonkívül a hét struktúráját, a napok neveit is könnyebben sajátítják el a gyerekek, ha állandó ételek és tevékenységek kapcsolódnak az egyes napokhoz. Bármilyen meglepő, a kicsik nem unják az ismétlődést.