Felvételi eljárás

FELVÉTELI KÖZLEMÉNY

Tájékoztató a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról a járványügyi
veszélyhelyzetre tekintettel kiadott 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján.


1. A felvételi jelentkezés, beíratási szándék bejelentésének ideje, módja
Ideje: 2020. április 2. – április 17.
Módja: elsődlegesen elektronikus úton az óvoda hivatalos e-mail címére
Az óvoda által már befogadott felvételi jelentkezéseket nem kell ismételten
benyújtani, ezeket beiratkozási szándéknyilatkozatként kezeljük.
Benyújtandó iratok, adatok:

Jelentkezési lap/jelentkezési kérdéssor (honlapunkról letölthető)
Az állandó lakóhely szerinti, kötelező felvételt biztosító (körzetes) óvoda
neve, címe, e-mail címe

2. Felvételi beszélgetések hiányában az információk kiegészítése
Ideje: 2020. április 2. – április 17.
A járványügyi veszélyhelyzetben bevezetett korlátozások miatt nem tartható óvodánk
megszokott felvételi folyamata. Elmaradnak az óvodapedagógusoknak a gyermekkel és
szülőivel szervezett személyes ismerkedő találkozásai. Ehelyett most kibővített kérdéssor
kitöltetésével igyekszünk teljesebb képet kapni a jelentkező családokról.

3. Beiratkozás
Ideje: 2020. április 2. — április 20.
A szándéknyilatkozatok alapján az óvoda folyamatosan elkészíti a beiratkozások
időpontjára vonatkozó beosztást.
A kijelölt időpontról a szülőket elektronikusan az általuk bejelentett e-mail címen
értesítjük.

Módja: személyesen

A Rendeletben meghatározottak szerint kizárólag személyesen, a járványügyi előírások
betartásával zajlik. Az adategyeztetés a személyes érintkezések elkerülése érdekében legalább
negyedórás időközökkel ütemezett időbeosztásban, gumikesztyű, szájmaszk viselésével történik
az épületben tartózkodás alatt. Jó idő esetén a szabadban, az udvaron.
Szükséges okmányok bemutatása:
gyermek személyi igazolványa
gyermek lakcímigazolványa
gyermek TAJ-kártyája
szülő személyi igazolványa és lakcímigazolványa

Az EMMI-határozat értelmében az óvodának a beiratkozást minden jelentkező számára
biztosítania kell, majd ezt követően kell döntést hoznia a felvétel kérdésében.
Felhívjuk ezért a szülők figyelmét, hogy a beiratkozás nem jelenti a gyermek felvételét,
a gyermek csak a felvételi, előjegyzési naplóba kerül be ezáltal.
A felvétel kérdésében hozott óvodai döntésről csak később, a beíratást követően kapnak
értesítést. A személyes megjelenésre való feliratkozás a honlapon lesz lehetséges

4. Döntés és értesítés a felvételről, jogorvoslat
2020. április 17. és 20. között dönt az óvoda a felvételi kérelmekről.
A szülőket az általuk bejelentett e-mail címen elektronikus úton értesítjük, illetve az
elutasító határozatot postai úton is eljuttatjuk.
A gyermekfelvétel kérdésében a döntéshozatal a Waldorf-pedagógia csoportösszetételre
vonatkozó elvei alapján történik, a pedagógiai elveket a jelentkezői körre egyenként és
összességükben mérlegeli az Óvónői Kollégium, és pedagógiai meggyőződése alapján
dönt.
A szülőt a felvételt elutasító döntéssel szemben jogorvoslati jog illeti meg: a határozat
kézhezvételétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz (Dél-Budai Waldorf
Egyesületnél) kérelmet nyújthat be a döntés felülvizsgálatára.
A felvett gyermekek körzetes óvodáját legkésőbb 2020. április 20-ig értesítjük a
felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük az óvodai jogviszonyt a KIR nyilvántartásában.
A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az
óvoda az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat
megsemmisíti.

5. Írásbeli megállapodás megkötése
A felvételt nyert gyermekek szülőivel az óvodai jogviszonyhoz kapcsolódó írásbeli
megállapodások, egyéb szükséges nyilatkozatok aláírásának időpontja: a járványügyi helyzet
alakulása függvényében 2020. júniusa.