Óvoda bemutatkozása

Image

Óvodánk alapító szülői közössége 1996–97-ben jött létre két anyuka kezdeményezésére, akik fiaik számára kerestek óvodát: pedagógia szakos hallgatóként sok lehetőséget számba vettek, melyek közül a Waldorf-pedagógia mellett tették le voksukat. Végül 14 család összefogásával a XI. kerületben indult el az óvoda, amely a kezdetektől a Diószegi utcában talált otthonra, igaz, annak idején még egy másik épületben. Időközben költözni kellett, ami mindig kihívás az intézmények életében, és a szülői közösség erőpróbája is volt egyben.

Óvodánk működése a Waldorf-szellemiséghez igazodva a mai napig a szülők összefogásán nyugszik. Fenntartója a Dél-budai Waldorf Egyesület, tagjai a mindenkori közösségbe tartozó családok, vagyis az idejáró gyerekek szülei. A fenntartói munka nem hierarchizált, erősen épít a közösségi szemléletre, és az anyagi támogatás mellett a kétkezi munkát is magában foglalja.

Óvodánkban sokáig az volt a gyakorlat, hogy 4 vagy majdnem 4 éves gyermekeket fogadott, és az iskolába bocsátás életkora is inkább a 7. életév betöltéséhez közelített. Mára a törvényi szabályozás némileg változtatott ezen, de továbbra is fontos szempont, hogy a gyermekek olyan élethelyzetben és közösségben legyenek, amit érettségük megkíván. Ma már nem kevés 3 évesünk van, de a beszoktatás és a napi, illetve heti ritmusban való részvétel esetenként differenciált lehet. A kis közösségként működő vegyes csoportban egyszerre 22 kisgyermek számára van hely. Minden évben éppen annyi új gyermek léphet be, ahányan első osztályba iratkoznak. A csoport összeállításnál  a fiú-lány arány és pedagógiai szempontok kapnak hangsúlyt.

A Waldorf-óvodák hagyományosan reggel 7.45 és 13 óra között tartanak nyitva, azonban a körülmények változása egyre szélesebb körben teremt új igényt az egész napos foglalkozás biztosítására ebben az óvodatípusban is. 2013-tól már nálunk is két program közül választhatnak a szülők: a hagyományos félnapos mellett a délutáni foglalkozást is magába foglaló egész napos lehetőség is nyitva áll. Ezt az utóbbi lehetőséget inkább a nagyobb óvodások veszik igénybe, a Waldorf-pedagógia ajánlása szerint ugyanis a közösségben töltött időt, ami sok ingerrel látja el a gyerekeket, lehetőség szerint a csendes, nyugalmasabb otthonlét követi. Ez magyarázza a Waldorf-óvodákban szokásos gyakoribb óvodai szüneteket is: a gyerekek időközönként belefáradnak az óvodai létbe, és szünetet igényelnek (gyakran meg is betegszenek). Ezek a szünetek a Waldorf-óvodákban (kb. 6 hetente egy-egy hét) a pedagógiai program részét alkotják, vállalásuk a jelentkező családok részéről felelős döntést feltételez.

Az óvoda közösségét a családok, a gyerekek és az óvónők együttese alkotja. Az együttműködés, a mindennapi élet, az éves ritmus és a feladatmegosztás is ezt a szoros együttállást mutatja. A családok aktívan részt vesznek a közösség életében, az óvodához kapcsolódó munkákban, és természetesen az ünnepekben. Jelenleg két képzett Waldorf óvónő váltja egymást a délelőtt-délutánban. Párosuk egy „újrakezdő” nagycsaládos Waldorf végzettségű óvónénivel és egy – jelenleg Waldorf képzést végző –  dajkával kiegészülve alkotják a pedagógusi közösséget.

Óvodánk tudatos döntés alapján egyetlen csoportot visz, ezzel is kiemelt figyelmet szentelve a családias légkörnek és a bensőséges közösségi életnek. A Rózsátnevető Waldorf Óvoda nem tartozik iskolát fenntartó intézményhez. Ez nagyfokú mobilitást biztosít a gyermekek és családjaik számára az iskolaválasztásnál.  Az utóbbi években óvodánkból a gyerekek 90 százaléka Waldorf-iskolában kezdi meg kisiskolás életét.

Óvodánkat mindazon családok számára jó szívvel ajánljuk, akik nyitottak és elfogadóak a Waldorf-értékek iránt, akik számára biztonságot jelent egy egyéni ritmusú, nem siettetett fejlődési út, és akik elkötelezettek a közösségi élet és szerepvállalás iránt.